Các Khoản thuế, lệ phí phải nộp khi mua bán nhà đất

Khi mua bán nhà, đất người dân cần đóng một số loại thuế, phí để thực hiện thủ tục chuyển nhượng. Dưới đây là tổng hợp các khoản thuế, phí, lệ phí người dân phải chịu khi mua bán nhà, đất.

Khái niệm về Thuế, Phí và lệ phí là gì?

Thuế: Theo quy định tại Luật Thuế 2014 thì thuế là nguồn thu theo nghĩa vụ được quy định theo pháp luật. Hiện nay tại Việt Nam có hai loại thuế: thuế trực thu là thuế đánh trực tiếp vào thu nhập (thuế thu nhập công ty, thuế thu nhập cá nhân) và thuế gián thu (thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế sử dụng tài nguyên…)

Phí: Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả. Nhằm bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước. Đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí.

Lệ phí: Là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước. Nhằm cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và Lệ phí.

Khái niệm về Thuế, Phí và lệ phí là gì?
Khái niệm về Thuế, Phí và lệ phí là gì?

5 loại thuế phí phải nộp khi mua bán, chuyển nhượng nhà đất

Khi mua bán bất động sản, người dân chưa nắm được những quy định nên thường gặp phải trở ngại trong việc đóng các loại thuế phí. Trong gia dịch mua bán nhà đất thường có các khoản thuế mà bên mua và bên bán phải nộp gồm 

Thuế thu nhập cá nhân

Là khoản thuế thu từ mọi hoạt động từ việc kinh doanh, mua bán giao dịch bất động sản. Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, những loại thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TTCN) là: khoản thu nhập từ mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng nhà, đất. Người bán bất động sản có nghĩa vụ phải nộp thuế TNCN.

Tuy nhiên, vẫn có trường hợp người mua nộp thuế TNCN do 2 bên thỏa thuận trước vì điều này pháp luật hiện hành không cấm. 

Điều 17, Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định cách tính thuế TNCN khi chuyển nhượng nhà như sau: 

Cách tính thuế TNCN: Thuế TNCN phải nộp = 2% x giá chuyển nhượng

Thuế Thu nhập cá nhân
Thuế Thu nhập cá nhân

Lệ phí trước bạ

Các đối tượng phải chịu thuế trước bạ được quy định ở khoản 1 Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP bao gồm: Nhà làm nhà ở, nhà làm việc hoặc nhà sử dụng cho các mục đích khác, các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai.

Nghị định 45/2011/NĐ-CP quy định các tổ chức, cá nhân có tài sản là nhà, đất. Mức thu lệ phí trước bạ của nhà đất là 0,5% đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đât. 

Cách tính  tiền lệ phí trước bạ phải nộp như sau:

Phí trước bạ phải nộp = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

Các loại thuế, phí phải trả khi mua bán nhà đất
Các loại thuế, phí phải trả khi mua bán nhà đất

Phí công chứng

Phí công chứng mua bán nhà đất là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi yêu cầu công chứng.

Theo Thông tư số 257/2016/BTC, mức thu phí công chứng được quy định cụ thể như sau:

 

Giá trị tài sản/Hợp đồng giao dịch Mức thu phí
< 50 triệu đồng 50.000 đồng
50tr – 100tr 100.000 đồng
Từ trên 100tr – 1 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng
Trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng 1trđ + 0,06% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 1 tỷ đồng
Trên 3 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 2,2trđ + 0,05% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng
Trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 5 tỷ đồng
Trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 10 tỷ đồng
>100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 100 tỷ đồng

(Mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp)

 

Lệ phí địa chính

Tại thông tư 85/2019/TT-BTC. Phí địa chính là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ. Đây là khoản phí để đảm bảo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đây là khoản thu đối với công việc thẩm định, cũng là điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong một số trường hợp người dân khi mua bán nhà, đất phải thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi mua bán nhà, đất.

Theo quy định của pháp luật quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất bao gồm: Cấp lần đầu, cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp.

Phí thẩm định hồ sơ công chứng
Phí thẩm định hồ sơ công chứng

Lời kết

Trên đây là các khoản thuế, phí và lệ phí phải nộp khi mua bán nhà đất đối với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp…Tùy vào điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương mà có mức thu phí thẩm định phải phù hợp.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trả lời